تاریخ تعطیلات چینی ها برای سال نو چین

درود

جشن سال نو چینی یکی از مشهورترین تعطیلات سال نو جهان به شمار می آید. این جشن دو هفته ای، تماشایی ترین جشن چین محسوب می شود. از تاریخ چهارم بهمن ماه نود و هفت (04/11/1397)تا تاریخ بیست و دوم بهمن ماه نود و هفت (22/11/1397) کشور چین تعطیل بوده و واردات در این تاریخ میسر نمیباشد.برای درخواست واردات قبل و یا بعد از این تاریخ ذکر شده میتوانید اقدام کنید .

با تشکر

خبر فوری: 
خبرفوری

افزودن دیدگاه جدید