لیست برخی از قطعاتی که به تازگی موجود شده اند

درود

برای مشاهده اطلاعات محصول میتوانید روی  محصول کلیک نمایید.

 

STM32F407IGT6

Ad7793BRUZ 

MCP73831T-2ACI/OT

KSZ8721BL

PRTR5V0U2D

ATXMEGA32A4U-AU

stm32f103vet6

CH376S

7A-12.000MAAE-T

STM32F103C8T6 

stm32f103rbt6 

FT232HL

STM8L051F3P6

DB107-S

خبر فوری: 
خبرفوری

افزودن دیدگاه جدید