Instrumentation Amplifier

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :252,450 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10289,575 ریال
  11 - 100252,450 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,007,090 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 241,052,866 ریال
  25 - 1001,007,090 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LTC2057HVIS8
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :616,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9698,499 ریال
  10 - 24643,500 ریال
  25 - 250616,000 ریال
  PDF icon 2057f-1271471.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+