Instrumentation Amplifiers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :268,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9294,800 ریال
  10 - 99281,400 ریال
  100 - 1000268,000 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,084,708 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 91,134,014 ریال
  10 - 991,109,362 ریال
  100 - 5001,084,708 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LTC2057HVIS8
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :617,544 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 9679,299 ریال
  10 - 99648,422 ریال
  100 - 500617,544 ریال
  PDF icon 2057f-1271471.pdf مشاهده اطلاعات محصول