Instrumentation Amplifier

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت عمده : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت عمده :192,950 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10221,325 ریال
  11 - 100192,950 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت عمده :639,436 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 5710,485 ریال
  6 - 50639,436 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+