Instrumentation Amplifier

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :275,740 ریال
  موجودی : 11
  تعدادقیمت
  1 - 10316,290 ریال
  11 - 100275,740 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,100,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 241,150,000 ریال
  25 - 1001,100,000 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+