Instrumentation Amplifiers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :257,731 ریال
  موجودی : 43
  تعدادقیمت
  1 - 9283,504 ریال
  10 - 99270,618 ریال
  100 - 1000257,731 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :986,099 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 91,030,922 ریال
  10 - 991,008,511 ریال
  100 - 500986,099 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LTC2057HVIS8
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :561,404 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 9617,545 ریال
  10 - 99589,474 ریال
  100 - 500561,404 ریال
  PDF icon 2057f-1271471.pdf مشاهده اطلاعات محصول