Instrumentation Amplifier

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :229,500 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10263,250 ریال
  11 - 100229,500 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :915,536 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 24957,151 ریال
  25 - 100915,536 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LTC2057HVIS8
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :560,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9635,000 ریال
  10 - 24585,000 ریال
  25 - 250560,000 ریال
  PDF icon 2057f-1271471.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+