Instrumentation Amplifiers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: INA128UA/2K5
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ina128.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD620ARZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :267,000 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9286,136 ریال
  10 - 99272,511 ریال
  100 - 1000267,000 ریال
  PDF icon AD620ARZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :879,999 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9920,000 ریال
  10 - 99900,000 ریال
  100 - 500879,999 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: LTC2057HVIS8
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :584,889 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9663,222 ریال
  10 - 99611,000 ریال
  100 - 500584,889 ریال
  PDF icon 2057f-1271471.pdf مشاهده اطلاعات محصول