انواع ماژول

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HY-SRF05
  سازنده: -
  قیمت :89,404 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10122,931 ریال
  11 - 100100,579 ریال
  101 - 50089,404 ریال
  PDF icon HY-SRF05.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MP1584
  سازنده: -
  قیمت :50,705 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2563,380 ریال
  26 - 10055,986 ریال
  101 - 50054,508 ریال
  501 - 100050,705 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :450,689 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9485,834 ریال
  10 - 49465,161 ریال
  50 - 500450,689 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول (ADXL335 (GY-61
  سازنده: -
  قیمت :238,733 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9280,986 ریال
  10 - 24259,859 ریال
  25 - 200238,733 ریال
  PDF icon ADXL335 (GY-61).pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-9
  سازنده: -
  قیمت :154,664 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10154,664 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-8
  سازنده: -
  قیمت :110,475 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10110,475 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-7
  سازنده: -
  قیمت :154,664 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10154,664 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-6
  سازنده: -
  قیمت :154,664 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10154,664 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-5
  سازنده: -
  قیمت :99,426 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 1099,426 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-4
  سازنده: -
  قیمت :99,426 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 1099,426 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+