انواع ماژول

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HY-SRF05
  سازنده: -
  قیمت :107,417 ریال
  موجودی : 13
  تعدادقیمت
  1 - 10147,699 ریال
  11 - 100120,844 ریال
  101 - 500107,417 ریال
  PDF icon HY-SRF05.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MP1584
  سازنده: -
  قیمت :60,921 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2576,150 ریال
  26 - 10067,266 ریال
  101 - 50065,490 ریال
  501 - 100060,921 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :541,495 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9583,720 ریال
  10 - 49558,883 ریال
  50 - 500541,495 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول (ADXL335 (GY-61
  سازنده: -
  قیمت :286,833 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9337,600 ریال
  10 - 24312,216 ریال
  25 - 200286,833 ریال
  PDF icon ADXL335 (GY-61).pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-9
  سازنده: -
  قیمت :185,826 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 10185,826 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-8
  سازنده: -
  قیمت :132,733 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10132,733 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-7
  سازنده: -
  قیمت :185,826 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10185,826 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-6
  سازنده: -
  قیمت :185,826 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10185,826 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-5
  سازنده: -
  قیمت :119,459 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10119,459 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ماژول MQ-4
  سازنده: -
  قیمت :119,459 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10119,459 ریال
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+