Display Controllers IC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: PCA85162T/Q900/1,1
  سازنده: nxp
  قیمت :157,776 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9173,553 ریال
  10 - 99165,664 ریال
  100 - 500157,776 ریال
  PDF icon pca85162t.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SSD1963QL9
  سازنده: Solomon Systech
  قیمت :444,977 ریال
  موجودی : 82
  تعدادقیمت
  1 - 9489,475 ریال
  10 - 99467,227 ریال
  100 - 500444,977 ریال
  PDF icon SSD1963.pdf مشاهده اطلاعات محصول