Display Controllers IC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: PCA85162T/Q900/1,1
  سازنده: nxp
  قیمت :128,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9140,800 ریال
  10 - 99134,400 ریال
  100 - 500128,000 ریال
  PDF icon pca85162t.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SSD1963QL9
  سازنده: Solomon Systech
  قیمت :360,999 ریال
  موجودی : 82
  تعدادقیمت
  1 - 9397,100 ریال
  10 - 99379,050 ریال
  100 - 500360,999 ریال
  PDF icon SSD1963.pdf مشاهده اطلاعات محصول