Display Controller

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: PCA85162T/Q900/1,1
  سازنده: nxp
  قیمت :145,654 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9145,654 ریال
  10 - 100149,816 ریال
  PDF icon pca85162t.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SSD1963QL9
  سازنده: Solomon Systech
  قیمت :420,000 ریال
  موجودی : 85
  تعدادقیمت
  1 - 24430,001 ریال
  25 - 200420,000 ریال
  PDF icon SSD1963.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+