Display Controllers IC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: PCA85162T/Q900/1,1
  سازنده: nxp
  قیمت :146,520 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9156,475 ریال
  10 - 99152,128 ریال
  100 - 500146,520 ریال
  PDF icon pca85162t.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SSD1963QL9
  سازنده: Solomon Systech
  قیمت :405,000 ریال
  موجودی : 82
  تعدادقیمت
  1 - 9435,751 ریال
  10 - 99415,000 ریال
  100 - 500405,000 ریال
  PDF icon SSD1963.pdf مشاهده اطلاعات محصول