Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1390U-33
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :101,200 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10124,299 ریال
  11 - 100101,200 ریال
  PDF icon DS1390.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1307
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :86,130 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 2493,830 ریال
  25 - 20086,130 ریال
  PDF icon DS1307+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: +DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :46,876 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2554,933 ریال
  26 - 20048,341 ریال
  201 - 100047,150 ریال
  1001 - 250046,876 ریال
  PDF icon DS1307ZN+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS3231SN
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :220,000 ریال
  موجودی : 115
  تعدادقیمت
  1 - 9264,000 ریال
  10 - 49242,000 ریال
  50 - 200220,000 ریال
  PDF icon DS3231SN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP79410-I/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :95,699 ریال
  موجودی : 150
  تعدادقیمت
  1 - 10108,000 ریال
  11 - 25102,000 ریال
  26 - 25095,699 ریال
  PDF icon MCP79410-ISN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+