Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1390U-33
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :164,991 ریال
  موجودی : 47
  تعدادقیمت
  1 - 10190,376 ریال
  11 - 100164,991 ریال
  PDF icon DS1390.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1307
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :19,026 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2425,383 ریال
  25 - 20019,026 ریال
  PDF icon DS1307+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: +DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :51,200 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 2560,001 ریال
  26 - 20052,801 ریال
  201 - 100051,500 ریال
  1001 - 250051,200 ریال
  PDF icon DS1307ZN+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS3231SN
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :186,699 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9215,423 ریال
  10 - 49201,060 ریال
  50 - 200186,699 ریال
  PDF icon DS3231SN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP79410-I/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :86,303 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9104,072 ریال
  10 - 4995,187 ریال
  50 - 20086,303 ریال
  PDF icon MCP79410-ISN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+