Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1390U-33
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :92,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10112,999 ریال
  11 - 10092,000 ریال
  PDF icon DS1390.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS1307
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :78,300 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 2485,300 ریال
  25 - 20078,300 ریال
  PDF icon DS1307+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: +DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :42,614 ریال
  موجودی : 27
  تعدادقیمت
  1 - 2549,939 ریال
  26 - 20043,947 ریال
  201 - 100042,864 ریال
  1001 - 250042,614 ریال
  PDF icon DS1307ZN+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS3231SN
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :200,000 ریال
  موجودی : 136
  تعدادقیمت
  1 - 9240,000 ریال
  10 - 49220,000 ریال
  50 - 200200,000 ریال
  PDF icon DS3231SN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP79410-I/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :71,831 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 986,620 ریال
  10 - 4979,225 ریال
  50 - 20071,831 ریال
  PDF icon MCP79410-ISN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+