انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت :198,090 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 24231,382 ریال
  25 - 199199,754 ریال
  200 - 1000198,090 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت :346,239 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 24372,129 ریال
  25 - 199361,792 ریال
  200 - 1000346,239 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت :134,105 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10134,105 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت :87,500 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9102,001 ریال
  10 - 2595,000 ریال
  26 - 25087,500 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت :400,001 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 10430,001 ریال
  11 - 100400,001 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت :790,001 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9850,000 ریال
  10 - 24810,001 ریال
  25 - 200790,001 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت :132,570 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10132,570 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت :132,570 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 10132,570 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت :88,379 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1088,379 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-4
  سازنده: -
  قیمت :59,657 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1066,285 ریال
  11 - 10059,657 ریال
  PDF icon MQ-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+