انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت :217,899 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 24254,520 ریال
  25 - 199219,730 ریال
  200 - 1000217,899 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت :470,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9509,999 ریال
  10 - 24490,000 ریال
  25 - 250470,000 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت :147,515 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10147,515 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت :96,250 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9112,201 ریال
  10 - 25104,499 ریال
  26 - 25096,250 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت :440,001 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10473,001 ریال
  11 - 100440,001 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت :869,001 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 9935,001 ریال
  10 - 24891,001 ریال
  25 - 200869,001 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت :145,827 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10145,827 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت :145,827 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 10145,827 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت :97,217 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1097,217 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-4
  سازنده: -
  قیمت :65,622 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1072,914 ریال
  11 - 10065,622 ریال
  PDF icon MQ-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+