انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت عمده :135,880 ریال
  موجودی : 99
  تعدادقیمت
  1 - 24163,412 ریال
  25 - 199150,090 ریال
  200 - 1000135,880 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت عمده :280,000 ریال
  موجودی : 24
  تعدادقیمت
  1 - 24290,000 ریال
  25 - 200280,000 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت عمده :112,747 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10112,747 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت عمده :46,978 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1056,373 ریال
  11 - 5046,978 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت عمده :260,066 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10260,066 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت عمده :464,402 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5557,283 ریال
  6 - 20464,402 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت عمده :111,457 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 10111,457 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت عمده :111,457 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 10111,457 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت عمده :74,304 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1074,304 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-4
  سازنده: -
  قیمت عمده :50,156 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1055,728 ریال
  11 - 10050,156 ریال
  PDF icon MQ-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+