انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AT42QT1010-TSHR
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: HS1101
  سازنده: humirel
  قیمت پایه : 110,573 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 24110,573 ریال
  25 - 199101,559 ریال
  200 - 100091,943 ریال
  PDF icon HS1101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT10
  سازنده: Sensirion
  قیمت پایه : 203,443 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10203,443 ریال
  11 - 50190,728 ریال
  PDF icon sht10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-9
  سازنده: Henan Han
  قیمت پایه : 76,291 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 1076,291 ریال
  PDF icon MQ9.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-2
  سازنده: Henan Han
  قیمت پایه : 38,145 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 1038,145 ریال
  11 - 5031,788 ریال
  PDF icon MQ2.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DHT22
  سازنده: -
  قیمت پایه : 175,974 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10175,974 ریال
  PDF icon DHT22.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSR402
  سازنده: interlinkelectronics
  قیمت پایه : 377,086 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 5377,086 ریال
  6 - 20314,239 ریال
  PDF icon FSR402.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-135
  سازنده: -
  قیمت پایه : 75,418 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 1075,418 ریال
  PDF icon SNS-MQ135.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-214
  سازنده: -
  قیمت پایه : 75,418 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 1075,418 ریال
  PDF icon MQ-214.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-3
  سازنده: -
  قیمت پایه : 50,278 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 1050,278 ریال
  PDF icon MQ-3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+