انواع سنسور

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: MQ-5
  سازنده: -
  قیمت :130,000 ریال
  موجودی : 145
  تعدادقیمت
  1 - 49149,999 ریال
  50 - 500130,000 ریال
  PDF icon MQ-5.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-6
  سازنده: -
  قیمت :79,559 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 1079,559 ریال
  PDF icon MQ-6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MQ-8
  سازنده: -
  قیمت :79,639 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 1079,639 ریال
  PDF icon MQ-8.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MPXV7002DP
  سازنده: nxp
  قیمت :869,373 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 24931,471 ریال
  25 - 100869,373 ریال
  PDF icon MPXV7002DP.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: HIH-4000-003
  سازنده: Honeywell
  قیمت :1,280,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 241,350,000 ریال
  25 - 2001,280,000 ریال
  PDF icon honeywell-sensing-hih4000.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CNY70
  سازنده: VISHAY
  قیمت :49,632 ریال
  موجودی : 87
  تعدادقیمت
  1 - 2457,023 ریال
  25 - 9952,799 ریال
  100 - 50049,632 ریال
  PDF icon CNY70.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: GP2Y0A21YK
  سازنده: SHARP
  قیمت :469,593 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 25507,668 ریال
  26 - 100469,593 ریال
  PDF icon GP2Y0A21YK.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT20
  سازنده: Sensirion
  قیمت :162,453 ریال
  موجودی : 244
  تعدادقیمت
  1 - 24203,068 ریال
  25 - 199177,684 ریال
  200 - 1000162,453 ریال
  PDF icon sht20.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: PD638B
  سازنده: Everlight
  قیمت :17,261 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 1019,083 ریال
  11 - 10018,277 ریال
  101 - 50017,261 ریال
  PDF icon PD638B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SHT31-DIS-B
  سازنده: Sensirion
  قیمت :477,518 ریال
  موجودی : 20
  تعدادقیمت
  1 - 10511,627 ریال
  11 - 100477,518 ریال
  PDF icon SHT31-DIS-B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+