غیره

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ADE7758ARWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :682,236 ریال
  موجودی : 12
  تعدادقیمت
  1 - 9716,348 ریال
  10 - 100682,236 ریال
  PDF icon ADE7758.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MAX31865AAP
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :572,000 ریال
  موجودی : 17
  تعدادقیمت
  1 - 9671,000 ریال
  10 - 100572,000 ریال
  PDF icon MAX31865.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AFE4404YZPR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :686,654 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 24704,964 ریال
  25 - 100686,654 ریال
  PDF icon afe4404yzpr.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+