غیره

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ADE7758ARWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :620,214 ریال
  موجودی : 42
  تعدادقیمت
  1 - 9651,225 ریال
  10 - 100620,214 ریال
  PDF icon ADE7758.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MAX31865AAP
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :520,000 ریال
  موجودی : 22
  تعدادقیمت
  1 - 9610,000 ریال
  10 - 100520,000 ریال
  PDF icon MAX31865.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AFE4404YZPR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :624,231 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 24640,876 ریال
  25 - 100624,231 ریال
  PDF icon afe4404yzpr.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+