غیره

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ADE7758ARWZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :745,176 ریال
  موجودی : 13
  تعدادقیمت
  1 - 9782,435 ریال
  10 - 100745,176 ریال
  PDF icon ADE7758.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MAX31865AAP
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :782,435 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 9807,274 ریال
  10 - 100782,435 ریال
  PDF icon MAX31865.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AFE4404YZPR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :750,001 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 24770,001 ریال
  25 - 100750,001 ریال
  PDF icon afe4404yzpr.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+