کریستال و اسیلاتور

 • نام محصول: 7A-8.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :28,613 ریال
  موجودی : 134
  تعدادقیمت
  1 - 2534,745 ریال
  26 - 20028,613 ریال
  PDF icon 7A-8.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-12.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :30,000 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2432,000 ریال
  25 - 50030,000 ریال
  PDF icon 7A-12.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-16.000MAAJ-T
  سازنده: TXC
  قیمت :28,186 ریال
  موجودی : 235
  تعدادقیمت
  1 - 4932,522 ریال
  50 - 9930,354 ریال
  100 - 50028,186 ریال
  PDF icon 7A-16.000MAAJ-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-20.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :28,186 ریال
  موجودی : 240
  تعدادقیمت
  1 - 4932,522 ریال
  50 - 9930,354 ریال
  100 - 50028,186 ریال
  PDF icon 7A-20.000MAAE-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 9C08000003
  سازنده: TXC
  قیمت :12,000 ریال
  موجودی : 97
  تعدادقیمت
  1 - 2414,999 ریال
  25 - 20012,000 ریال
  PDF icon 9C08000003.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MC-405 32.7680K-A0
  سازنده: EPSON
  قیمت :35,001 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2455,000 ریال
  25 - 19945,000 ریال
  200 - 100035,001 ریال
  PDF icon MC-405 32.7680K-A0.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+