کریستال و اسیلاتور

 • نام محصول: 7A-8.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :32,535 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2539,507 ریال
  26 - 20032,535 ریال
  PDF icon 7A-8.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-12.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :34,112 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 2436,385 ریال
  25 - 50034,112 ریال
  PDF icon 7A-12.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-16.000MAAJ-T
  سازنده: TXC
  قیمت :32,049 ریال
  موجودی : 199
  تعدادقیمت
  1 - 4936,979 ریال
  50 - 9934,514 ریال
  100 - 50032,049 ریال
  PDF icon 7A-16.000MAAJ-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-20.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :32,049 ریال
  موجودی : 226
  تعدادقیمت
  1 - 4936,979 ریال
  50 - 9934,514 ریال
  100 - 50032,049 ریال
  PDF icon 7A-20.000MAAE-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 9C08000003
  سازنده: TXC
  قیمت :13,644 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2417,055 ریال
  25 - 20013,644 ریال
  PDF icon 9C08000003.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MC-405 32.7680K-A0
  سازنده: EPSON
  قیمت :39,798 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2462,538 ریال
  25 - 19951,167 ریال
  200 - 100039,798 ریال
  PDF icon MC-405 32.7680K-A0.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 4.9152
  سازنده: ABRACON
  قیمت :8,240 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 999,155 ریال
  100 - 15008,240 ریال
  PDF icon 4.9152.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+