کریستال و اسیلاتور

 • نام محصول: 7A-8.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت عمده :18,842 ریال
  موجودی : 189
  تعدادقیمت
  1 - 2522,879 ریال
  26 - 20018,842 ریال
  PDF icon 7A-8.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-12.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت عمده :18,842 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 2422,879 ریال
  25 - 20018,842 ریال
  PDF icon 7A-12.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-16.000MAAJ-T
  سازنده: TXC
  قیمت عمده :18,561 ریال
  موجودی : 248
  تعدادقیمت
  1 - 4921,416 ریال
  50 - 9919,988 ریال
  100 - 50018,561 ریال
  PDF icon 7A-16.000MAAJ-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-20.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت عمده :18,561 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 4921,416 ریال
  50 - 9919,988 ریال
  100 - 50018,561 ریال
  PDF icon 7A-20.000MAAE-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+