کریستال و اسیلاتور

 • نام محصول: 7A-8.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :35,536 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2543,152 ریال
  26 - 20035,536 ریال
  PDF icon 7A-8.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-12.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :37,259 ریال
  موجودی : 196
  تعدادقیمت
  1 - 2439,742 ریال
  25 - 50037,259 ریال
  PDF icon 7A-12.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-16.000MAAJ-T
  سازنده: TXC
  قیمت :35,006 ریال
  موجودی : 235
  تعدادقیمت
  1 - 4940,391 ریال
  50 - 9937,699 ریال
  100 - 50035,006 ریال
  PDF icon 7A-16.000MAAJ-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-20.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت :35,006 ریال
  موجودی : 238
  تعدادقیمت
  1 - 4940,391 ریال
  50 - 9937,699 ریال
  100 - 50035,006 ریال
  PDF icon 7A-20.000MAAE-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 9C08000003
  سازنده: TXC
  قیمت :14,903 ریال
  موجودی : 57
  تعدادقیمت
  1 - 2418,629 ریال
  25 - 20014,903 ریال
  PDF icon 9C08000003.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MC-405 32.7680K-A0
  سازنده: EPSON
  قیمت :43,470 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2468,307 ریال
  25 - 19955,888 ریال
  200 - 100043,470 ریال
  PDF icon MC-405 32.7680K-A0.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 4.9152
  سازنده: ABRACON
  قیمت :9,000 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 9910,000 ریال
  100 - 15009,000 ریال
  PDF icon 4.9152.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+