کریستال و اسیلاتور

 • نام محصول: 7A-8.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت پایه : 17,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2517,000 ریال
  26 - 20014,000 ریال
  PDF icon 7A-8.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-12.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت پایه : 17,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 2517,000 ریال
  26 - 20014,000 ریال
  PDF icon 7A-12.000MAAE.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-16.000MAAJ-T
  سازنده: TXC
  قیمت پایه : 17,000 ریال
  موجودی : 98
  تعدادقیمت
  1 - 2517,000 ریال
  26 - 20014,000 ریال
  PDF icon 7A-16.000MAAJ-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 7A-20.000MAAE-T
  سازنده: TXC
  قیمت پایه : 17,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 2517,000 ریال
  26 - 20014,000 ریال
  PDF icon 7A-20.000MAAE-T.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+