Diodes

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: 1N4005
  سازنده: VISHAY
  قیمت :759 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,301 ریال
  101 - 1500813 ریال
  1501 - 5000759 ریال
  PDF icon 1n4005.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4006
  سازنده: VISHAY
  قیمت :759 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,301 ریال
  101 - 1500813 ریال
  1501 - 5000759 ریال
  PDF icon 1n4006.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4007
  سازنده: VISHAY
  قیمت :827 ریال
  موجودی : 29
  تعدادقیمت
  1 - 1001,418 ریال
  101 - 1500886 ریال
  1501 - 5000827 ریال
  PDF icon 1n4007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BAV70
  سازنده: nxp
  قیمت :1,346 ریال
  موجودی : 2960
  تعدادقیمت
  1 - 1002,538 ریال
  101 - 15001,442 ریال
  1501 - 50001,346 ریال
  PDF icon BAV70.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMA5J6.5CA
  سازنده: VISHAY
  قیمت :8,224 ریال
  موجودی : 1794
  تعدادقیمت
  1 - 5012,019 ریال
  51 - 5008,856 ریال
  501 - 10008,224 ریال
  PDF icon SMA5J6.5CA.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMDA15C
  سازنده: Semtech
  قیمت :71,073 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 1076,150 ریال
  11 - 10071,073 ریال
  PDF icon SMDA15C.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BAT43W-7-F
  سازنده: DIODES INC
  قیمت :3,807 ریال
  موجودی : 2889
  تعدادقیمت
  1 - 1007,615 ریال
  101 - 15005,077 ریال
  1501 - 30003,807 ریال
  PDF icon BAT42W -BAT43W.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STTH2R06A
  سازنده: ST
  قیمت :6,345 ریال
  موجودی : 995
  تعدادقیمت
  1 - 10010,154 ریال
  101 - 15006,345 ریال
  PDF icon STTH2R06A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: S3AB
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :5,077 ریال
  موجودی : 780
  تعدادقیمت
  1 - 1007,615 ریال
  101 - 10005,077 ریال
  PDF icon S3AB.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: B360B-13-F
  سازنده: Incorporated
  قیمت :12,420 ریال
  موجودی : 117
  تعدادقیمت
  1 - 2514,903 ریال
  26 - 50013,662 ریال
  501 - 300012,420 ریال
  PDF icon B360B-13-F.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+