Optical Sensors

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: CNY70
  سازنده: VISHAY
  قیمت :43,145 ریال
  موجودی : 70
  تعدادقیمت
  1 - 2449,570 ریال
  25 - 9945,898 ریال
  100 - 50043,145 ریال
  PDF icon CNY70.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: GP2Y0A21YK
  سازنده: SHARP
  قیمت :408,216 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 25441,314 ریال
  26 - 500408,216 ریال
  PDF icon GP2Y0A21YK.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PD638B
  سازنده: Everlight
  قیمت :15,005 ریال
  موجودی : 179
  تعدادقیمت
  1 - 916,589 ریال
  10 - 9915,888 ریال
  100 - 100015,005 ریال
  PDF icon PD638B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ITR8307
  سازنده: Everlight
  قیمت :16,229 ریال
  موجودی : 2
  تعدادقیمت
  1 - 2417,478 ریال
  25 - 50016,229 ریال
  PDF icon ITR8307.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: TSAL6200
  سازنده: VISHAY
  قیمت :10,000 ریال
  موجودی : 232
  تعدادقیمت
  1 - 915,000 ریال
  10 - 9913,000 ریال
  100 - 200010,000 ریال
  PDF icon tsal6200 datasheet.pdf مشاهده اطلاعات محصول