Optical Sensors

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: CNY70
  سازنده: VISHAY
  قیمت :53,181 ریال
  موجودی : 70
  تعدادقیمت
  1 - 2461,101 ریال
  25 - 9956,575 ریال
  100 - 50053,181 ریال
  PDF icon CNY70.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: GP2Y0A21YK
  سازنده: SHARP
  قیمت :503,177 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 25543,975 ریال
  26 - 500503,177 ریال
  PDF icon GP2Y0A21YK.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PD638B
  سازنده: Everlight
  قیمت :18,496 ریال
  موجودی : 179
  تعدادقیمت
  1 - 920,448 ریال
  10 - 9919,584 ریال
  100 - 100018,496 ریال
  PDF icon PD638B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ITR8307
  سازنده: Everlight
  قیمت :22,500 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2423,625 ریال
  25 - 50022,500 ریال
  PDF icon ITR8307.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: TSAL6200
  سازنده: VISHAY
  قیمت :9,319 ریال
  موجودی : 232
  تعدادقیمت
  1 - 911,182 ریال
  10 - 9910,251 ریال
  100 - 20009,319 ریال
  PDF icon tsal6200 datasheet.pdf مشاهده اطلاعات محصول