Analog to Digital Converters

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 360,564 ریال
  موجودی : 32
  تعدادقیمت
  1 - 25360,564 ریال
  26 - 100342,535 ریال
  101 - 500312,488 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 480,751 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10480,751 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7714AN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714-278823.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP3550-50E/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت پایه : 207,360 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10207,360 ریال
  11 - 50193,536 ریال
  51 - 200179,712 ریال
  PDF icon MCP3550-50ESN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TC7109CPL
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت پایه : 85,248 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 1085,248 ریال
  11 - 5079,565 ریال
  51 - 20073,882 ریال
  PDF icon TC7109CPL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7730BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 783,360 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9783,360 ریال
  10 - 49731,136 ریال
  50 - 200678,912 ریال
  PDF icon AD7730_7730L-877475.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ADS1232IPWR
  سازنده: texas instrument
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon ads1232-452371.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7714AR-5Z
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714AR-5Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7715AN-5
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7715-259341.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7705BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 202,752 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 10202,752 ریال
  11 - 100189,235 ریال
  101 - 500175,718 ریال
  PDF icon AD7705_7706-256226.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+