ADC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :600,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9660,000 ریال
  10 - 99630,001 ریال
  100 - 500600,000 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,455,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 91,475,582 ریال
  10 - 1001,455,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7714AN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714-278823.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: MCP3550-50E/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :360,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9396,000 ریال
  10 - 99378,000 ریال
  100 - 500360,000 ریال
  PDF icon MCP3550-50ESN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: TC7109CPL
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :250,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9274,999 ریال
  10 - 99262,500 ریال
  100 - 500250,000 ریال
  PDF icon TC7109CPL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7730BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,616,000 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 91,777,600 ریال
  10 - 991,696,800 ریال
  100 - 2501,616,000 ریال
  PDF icon AD7730_7730L-877475.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ADS1232IPWR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :323,000 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 9355,300 ریال
  10 - 99339,150 ریال
  100 - 1000323,000 ریال
  PDF icon ads1232-452371.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7714AR-5Z
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714AR-5Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7715AN-5
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7715-259341.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7705BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :310,000 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9341,000 ریال
  10 - 99325,500 ریال
  100 - 1000310,000 ریال
  PDF icon AD7705_7706-256226.pdf مشاهده اطلاعات محصول