ADC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :739,575 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9813,532 ریال
  10 - 99776,554 ریال
  100 - 500739,575 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,793,468 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 91,818,838 ریال
  10 - 1001,793,468 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7714AN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714-278823.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: MCP3550-50E/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :443,744 ریال
  موجودی : 46
  تعدادقیمت
  1 - 9488,119 ریال
  10 - 99465,932 ریال
  100 - 500443,744 ریال
  PDF icon MCP3550-50ESN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: TC7109CPL
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :230,000 ریال
  موجودی : 49
  تعدادقیمت
  1 - 9253,001 ریال
  10 - 99241,500 ریال
  100 - 500230,000 ریال
  PDF icon TC7109CPL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7730BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,991,920 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 92,191,112 ریال
  10 - 992,091,516 ریال
  100 - 2501,991,920 ریال
  PDF icon AD7730_7730L-877475.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ADS1232IPWR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :286,999 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9315,701 ریال
  10 - 99301,350 ریال
  100 - 1000286,999 ریال
  PDF icon ads1232-452371.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7714AR-5Z
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714AR-5Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7715AN-5
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7715-259341.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7705BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :382,113 ریال
  موجودی : 24
  تعدادقیمت
  1 - 9420,325 ریال
  10 - 99401,219 ریال
  100 - 1000382,113 ریال
  PDF icon AD7705_7706-256226.pdf مشاهده اطلاعات محصول