ADC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :750,000 ریال
  موجودی : 96
  تعدادقیمت
  1 - 9800,000 ریال
  10 - 99770,000 ریال
  100 - 500750,000 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,455,000 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 91,475,582 ریال
  10 - 1001,455,000 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7714AN
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714-278823.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: MCP3550-50E/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :329,940 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9380,700 ریال
  10 - 99355,320 ریال
  100 - 500329,940 ریال
  PDF icon MCP3550-50ESN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: TC7109CPL
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :249,020 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9273,922 ریال
  10 - 99261,470 ریال
  100 - 500249,020 ریال
  PDF icon TC7109CPL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7730BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,785,050 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 91,851,515 ریال
  10 - 991,804,040 ریال
  100 - 2501,785,050 ریال
  PDF icon AD7730_7730L-877475.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ADS1232IPWR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :360,000 ریال
  موجودی : 11
  تعدادقیمت
  1 - 9378,000 ریال
  10 - 99368,000 ریال
  100 - 1000360,000 ریال
  PDF icon ads1232-452371.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7714AR-5Z
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7714AR-5Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7715AN-5
  سازنده: Analog Devices
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AD7715-259341.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: AD7705BRZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :338,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9365,555 ریال
  10 - 99344,666 ریال
  100 - 1000338,000 ریال
  PDF icon AD7705_7706-256226.pdf مشاهده اطلاعات محصول