MOSFET

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: IRFP460PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 102,159 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 9102,159 ریال
  10 - 9984,131 ریال
  100 - 50078,122 ریال
  PDF icon IRFP460PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FQA140N10
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت پایه : 159,633 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9159,633 ریال
  10 - 99136,550 ریال
  100 - 500126,797 ریال
  PDF icon FQA140N10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF2807ZPBF
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon IRF2807ZPBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF3205PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 19,483 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 919,483 ریال
  10 - 9916,666 ریال
  100 - 50015,475 ریال
  PDF icon IRF3205PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF4905PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 34,254 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 934,254 ریال
  10 - 9930,648 ریال
  100 - 50027,042 ریال
  PDF icon IRF4905PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF540NPBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 11,941 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 911,941 ریال
  10 - 9910,214 ریال
  100 - 5009,485 ریال
  PDF icon IRF540NPBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF630PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 16,969 ریال
  موجودی : 198
  تعدادقیمت
  1 - 916,969 ریال
  10 - 9914,515 ریال
  100 - 50013,478 ریال
  PDF icon IRF630PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF710PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 18,226 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 918,226 ریال
  10 - 9915,590 ریال
  100 - 50014,477 ریال
  PDF icon IRF710PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF740PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 19,735 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 919,735 ریال
  10 - 9916,881 ریال
  100 - 50015,675 ریال
  PDF icon IRF740PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF840PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 20,112 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 920,112 ریال
  10 - 9917,203 ریال
  100 - 50015,974 ریال
  PDF icon IRF840PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+