MOSFET

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: IRFP9240
  سازنده: VISHAY
  قیمت :79,478 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 992,913 ریال
  10 - 5079,478 ریال
  PDF icon IRFP9240.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SPW47N60C3
  سازنده: INFINEON
  قیمت :546,953 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9594,105 ریال
  10 - 100546,953 ریال
  PDF icon SPW47N60C3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TK15A60U
  سازنده: TOSHIBA
  قیمت :76,150 ریال
  موجودی : 71
  تعدادقیمت
  1 - 24101,534 ریال
  25 - 50076,150 ریال
  PDF icon TK15A60U.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDT457N
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :35,536 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 2450,767 ریال
  25 - 20035,536 ریال
  PDF icon FDT457N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDV303N
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :3,909 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 996,345 ریال
  100 - 9995,330 ریال
  1000 - 30003,909 ریال
  PDF icon FDV303N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDP24N40
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :163,361 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9175,030 ریال
  10 - 100163,361 ریال
  PDF icon FDP24N40.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF6665TRPBF
  سازنده: INFINEON
  قیمت :88,842 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9114,224 ریال
  10 - 49101,534 ریال
  50 - 50088,842 ریال
  PDF icon irf6665pbf.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BSH205
  سازنده: nxp
  قیمت :18,861 ریال
  موجودی : 300
  تعدادقیمت
  1 - 2437,721 ریال
  25 - 10028,291 ریال
  101 - 100018,861 ریال
  PDF icon BSH205.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DMP1045U-7
  سازنده: Diodes Incorporated
  قیمت :24,001 ریال
  موجودی : 20
  تعدادقیمت
  1 - 4926,001 ریال
  50 - 20024,001 ریال
  PDF icon DMP1045U-7.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 2N7002
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :6,602 ریال
  موجودی : 749
  تعدادقیمت
  1 - 248,001 ریال
  25 - 3007,001 ریال
  301 - 10006,602 ریال
  PDF icon 2N7000.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+