MOSFET

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: IRFP9240
  سازنده: VISHAY
  قیمت :72,765 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 985,065 ریال
  10 - 5072,765 ریال
  PDF icon IRFP9240.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SPW47N60C3
  سازنده: INFINEON
  قیمت :836,002 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9880,001 ریال
  10 - 100836,002 ریال
  PDF icon SPW47N60C3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TK15A60U
  سازنده: TOSHIBA
  قیمت :69,718 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2492,958 ریال
  25 - 50069,718 ریال
  PDF icon TK15A60U.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDT457N
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :30,000 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 2442,000 ریال
  25 - 20030,000 ریال
  PDF icon FDT457N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDV303N
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :3,579 ریال
  موجودی : 2930
  تعدادقیمت
  1 - 995,809 ریال
  100 - 9994,880 ریال
  1000 - 30003,579 ریال
  PDF icon FDV303N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDP24N40
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :149,563 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9160,246 ریال
  10 - 100149,563 ریال
  PDF icon FDP24N40.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF6665TRPBF
  سازنده: INFINEON
  قیمت :88,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9112,201 ریال
  10 - 49100,099 ریال
  50 - 25088,000 ریال
  PDF icon irf6665pbf.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BSH205
  سازنده: nxp
  قیمت :17,268 ریال
  موجودی : 300
  تعدادقیمت
  1 - 2434,535 ریال
  25 - 10025,901 ریال
  101 - 100017,268 ریال
  PDF icon BSH205.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DMP1045U-7
  سازنده: Diodes Incorporated
  قیمت :21,974 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 4923,805 ریال
  50 - 20021,974 ریال
  PDF icon DMP1045U-7.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 2N7002
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :6,044 ریال
  موجودی : 702
  تعدادقیمت
  1 - 247,326 ریال
  25 - 3006,409 ریال
  301 - 10006,044 ریال
  PDF icon 2N7000.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+