MOSFET

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: IRFP9240
  سازنده: VISHAY
  قیمت :66,150 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 977,332 ریال
  10 - 5066,150 ریال
  PDF icon IRFP9240.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SPW47N60C3
  سازنده: INFINEON
  قیمت :760,001 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9800,001 ریال
  10 - 100760,001 ریال
  PDF icon SPW47N60C3.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TK15A60U
  سازنده: TOSHIBA
  قیمت :63,380 ریال
  موجودی : 71
  تعدادقیمت
  1 - 2484,507 ریال
  25 - 50063,380 ریال
  PDF icon TK15A60U.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDT457N
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :29,577 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2442,254 ریال
  25 - 20029,577 ریال
  PDF icon FDT457N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDV303N
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :3,254 ریال
  موجودی : 3000
  تعدادقیمت
  1 - 995,281 ریال
  100 - 9994,436 ریال
  1000 - 30003,254 ریال
  PDF icon FDV303N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FDP24N40
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :135,967 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9145,678 ریال
  10 - 100135,967 ریال
  PDF icon FDP24N40.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF6665TRPBF
  سازنده: INFINEON
  قیمت :80,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9102,001 ریال
  10 - 4990,999 ریال
  50 - 25080,000 ریال
  PDF icon irf6665pbf.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BSH205
  سازنده: nxp
  قیمت :15,698 ریال
  موجودی : 300
  تعدادقیمت
  1 - 2431,396 ریال
  25 - 10023,547 ریال
  101 - 100015,698 ریال
  PDF icon BSH205.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DMP1045U-7
  سازنده: Diodes Incorporated
  قیمت :19,976 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 4921,640 ریال
  50 - 20019,976 ریال
  PDF icon DMP1045U-7.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 2N7002
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :5,494 ریال
  موجودی : 712
  تعدادقیمت
  1 - 246,660 ریال
  25 - 3005,827 ریال
  301 - 10005,494 ریال
  PDF icon 2N7000.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+