TVS Diodes / ESD Suppressors

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ESD112B102ELE6327XTMA1
  سازنده: INFINEON
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1932631.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SM4T26CAY
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1997806.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: CDSOT23-SM712
  سازنده: -
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1670933.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: ESD9R3.3ST5G
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 2354101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMAJ48A-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMAJ48CA-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007 (2).pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SM712.TCT
  سازنده: Semtech
  قیمت :7,499 ریال
  موجودی : 1721
  تعدادقیمت
  1 - 248,999 ریال
  25 - 1998,250 ریال
  200 - 50007,499 ریال
  PDF icon SM712.TCT_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ12A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :12,326 ریال
  موجودی : 113
  تعدادقیمت
  1 - 2414,175 ریال
  25 - 9912,943 ریال
  100 - 500012,326 ریال
  PDF icon SMBJ12A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ15A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :7,456 ریال
  موجودی : 2911
  تعدادقیمت
  1 - 2410,897 ریال
  25 - 998,030 ریال
  100 - 50007,456 ریال
  PDF icon SMBJ15A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: SMBJ18A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :7,908 ریال
  موجودی : 580
  تعدادقیمت
  1 - 2411,558 ریال
  25 - 998,516 ریال
  100 - 50007,908 ریال
  PDF icon SMBJ18A.pdf مشاهده اطلاعات محصول