TVS

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ESD112B102ELE6327XTMA1
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1932631.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SM4T26CAY
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1997806.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CDSOT23-SM712
  سازنده: -
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1670933.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESD9R3.3ST5G
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 2354101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMAJ48A-TR
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMAJ48CA-TR
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007 (2).pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SM712.TCT
  سازنده: Semtech
  قیمت پایه : 4,378 ریال
  موجودی : 800
  تعدادقیمت
  1 - 504,378 ریال
  51 - 5003,226 ریال
  501 - 10002,995 ریال
  PDF icon SM712.TCT_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ12A
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 4,086 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 504,086 ریال
  51 - 5003,011 ریال
  501 - 10002,796 ریال
  PDF icon SMBJ12A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ15A
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 4,815 ریال
  موجودی : 3950
  تعدادقیمت
  1 - 504,815 ریال
  51 - 5003,548 ریال
  501 - 10003,295 ریال
  PDF icon SMBJ15A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ18A
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 5,107 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 505,107 ریال
  51 - 5003,763 ریال
  501 - 10003,494 ریال
  PDF icon SMBJ18A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+