TVS

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: ESD112B102ELE6327XTMA1
  سازنده: INFINEON
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1932631.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SM4T26CAY
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1997806.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CDSOT23-SM712
  سازنده: -
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1670933.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESD9R3.3ST5G
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 2354101.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMAJ48A-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMAJ48CA-TR
  سازنده: ST
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon 1724007 (2).pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SM712.TCT
  سازنده: Semtech
  قیمت :8,694 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 5011,177 ریال
  51 - 5009,936 ریال
  501 - 10008,694 ریال
  PDF icon SM712.TCT_.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ12A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :5,904 ریال
  موجودی : 195
  تعدادقیمت
  1 - 508,629 ریال
  51 - 5006,358 ریال
  501 - 10005,904 ریال
  PDF icon SMBJ12A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ15A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :6,958 ریال
  موجودی : 3905
  تعدادقیمت
  1 - 5010,170 ریال
  51 - 5007,494 ریال
  501 - 10006,958 ریال
  PDF icon SMBJ15A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: SMBJ18A
  سازنده: VISHAY
  قیمت :7,380 ریال
  موجودی : 705
  تعدادقیمت
  1 - 5010,786 ریال
  51 - 5007,948 ریال
  501 - 10007,380 ریال
  PDF icon SMBJ18A.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+