TRIAC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: BT136-600E
  سازنده: nxp
  قیمت عمده :11,214 ریال
  موجودی : 490
  تعدادقیمت
  1 - 914,118 ریال
  10 - 9912,076 ریال
  100 - 50011,214 ریال
  PDF icon BT136-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT137-600E
  سازنده: nxp
  قیمت عمده :15,493 ریال
  موجودی : 197
  تعدادقیمت
  1 - 919,505 ریال
  10 - 9916,684 ریال
  100 - 25015,493 ریال
  PDF icon BT137-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT138-600E
  سازنده: nxp
  قیمت عمده :22,428 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 928,235 ریال
  10 - 9924,153 ریال
  100 - 25022,428 ریال
  PDF icon BT138-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT139-600E
  سازنده: nxp
  قیمت عمده :35,469 ریال
  موجودی : 148
  تعدادقیمت
  1 - 940,641 ریال
  10 - 9938,424 ریال
  100 - 50035,469 ریال
  PDF icon BT139-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA26-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت عمده :84,841 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9106,813 ریال
  10 - 9991,368 ریال
  100 - 50084,841 ریال
  PDF icon BTA26-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA40-700B
  سازنده: ST
  قیمت عمده :215,423 ریال
  موجودی : 16
  تعدادقیمت
  1 - 9271,212 ریال
  10 - 49231,994 ریال
  50 - 200215,423 ریال
  PDF icon BTA40-700B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA41-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت عمده :142,097 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9177,622 ریال
  10 - 249159,859 ریال
  250 - 1000142,097 ریال
  PDF icon BTA41-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: T405-600B
  سازنده: ST
  قیمت عمده :23,096 ریال
  موجودی : 499
  تعدادقیمت
  1 - 926,396 ریال
  10 - 24924,745 ریال
  250 - 150023,096 ریال
  PDF icon T405-600B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+