کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas Instruments
  قیمت :32,000 ریال
  موجودی : 940
  تعدادقیمت
  1 - 935,200 ریال
  10 - 9933,601 ریال
  100 - 200032,000 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :51,999 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 957,199 ریال
  10 - 9954,599 ریال
  100 - 100051,999 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :739,575 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9813,532 ریال
  10 - 99776,554 ریال
  100 - 500739,575 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,793,468 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 91,818,838 ریال
  10 - 1001,793,468 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :308,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9338,801 ریال
  10 - 99323,400 ریال
  100 - 1000308,000 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :591,660 ریال
  موجودی : 40
  تعدادقیمت
  1 - 9650,825 ریال
  10 - 99621,243 ریال
  100 - 500591,660 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :875,163 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 9918,921 ریال
  10 - 100875,163 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :66,315 ریال
  موجودی : 1630
  تعدادقیمت
  1 - 972,947 ریال
  10 - 9969,631 ریال
  100 - 200066,315 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :338,971 ریال
  موجودی : 17
  تعدادقیمت
  1 - 24355,920 ریال
  25 - 500338,971 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :345,136 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9379,649 ریال
  10 - 99362,392 ریال
  100 - 500345,136 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+