کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :105,618 ریال
  موجودی : 294
  تعدادقیمت
  1 - 1000105,618 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :62,098 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2474,518 ریال
  25 - 25062,098 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :683,078 ریال
  موجودی : 49
  تعدادقیمت
  1 - 25745,176 ریال
  26 - 100720,337 ریال
  101 - 500683,078 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,697,442 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,697,442 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :232,317 ریال
  موجودی : 74
  تعدادقیمت
  1 - 10286,169 ریال
  11 - 100253,438 ریال
  101 - 500232,317 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :541,495 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9583,720 ریال
  10 - 49558,883 ریال
  50 - 500541,495 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :863,035 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9913,802 ریال
  10 - 100863,035 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :70,001 ریال
  موجودی : 2085
  تعدادقیمت
  1 - 49100,000 ریال
  50 - 49980,000 ریال
  500 - 500070,001 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :177,684 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 9228,451 ریال
  10 - 100177,684 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :507,668 ریال
  موجودی : 8
  تعدادقیمت
  1 - 25507,668 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+