کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: texas instrument
  قیمت پایه : 50,278 ریال
  موجودی : 610
  تعدادقیمت
  1 - 5050,278 ریال
  51 - 50035,194 ریال
  501 - 100027,653 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 30,720 ریال
  موجودی : 42
  تعدادقیمت
  1 - 1030,720 ریال
  11 - 5026,342 ریال
  51 - 25024,461 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 360,564 ریال
  موجودی : 32
  تعدادقیمت
  1 - 25360,564 ریال
  26 - 100342,535 ریال
  101 - 500312,488 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 480,751 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 10480,751 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت پایه : 135,498 ریال
  موجودی : 382
  تعدادقیمت
  1 - 10135,498 ریال
  11 - 100120,000 ریال
  101 - 500110,000 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت پایه : 343,311 ریال
  موجودی : 40
  تعدادقیمت
  1 - 10343,311 ریال
  11 - 50305,166 ریال
  51 - 100273,377 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت پایه : 432,676 ریال
  موجودی : 18
  تعدادقیمت
  1 - 9432,676 ریال
  10 - 100408,638 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 42,066 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 1042,066 ریال
  11 - 20036,056 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 108,169 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9108,169 ریال
  10 - 10084,131 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت پایه : 240,376 ریال
  موجودی : 12
  تعدادقیمت
  1 - 25240,376 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+