کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت عمده :73,907 ریال
  موجودی : 338
  تعدادقیمت
  1 - 100073,907 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت عمده :36,150 ریال
  موجودی : 21
  تعدادقیمت
  1 - 1045,400 ریال
  11 - 5038,930 ریال
  51 - 25036,150 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت عمده :461,816 ریال
  موجودی : 26
  تعدادقیمت
  1 - 25532,864 ریال
  26 - 100506,220 ریال
  101 - 500461,816 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت عمده :1,187,791 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,187,791 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت عمده :162,565 ریال
  موجودی : 303
  تعدادقیمت
  1 - 10200,248 ریال
  11 - 100177,344 ریال
  101 - 500162,565 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت عمده :404,015 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10507,368 ریال
  11 - 50450,993 ریال
  51 - 100404,015 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت عمده :603,912 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9639,436 ریال
  10 - 100603,912 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت عمده :53,286 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 1062,167 ریال
  11 - 20053,286 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت عمده :124,335 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9159,859 ریال
  10 - 100124,335 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت عمده :355,243 ریال
  موجودی : 12
  تعدادقیمت
  1 - 25355,243 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+