کالاها

 • نام محصول: ATMEGA8A-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :100,269 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 49106,470 ریال
  50 - 1000100,269 ریال
  PDF icon atmega16a-au.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ATMEGA32A-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :124,847 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9137,331 ریال
  10 - 99133,574 ریال
  100 - 1000124,847 ریال
  PDF icon ATMEGA32A-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7S64C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :266,760 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 10307,800 ریال
  11 - 100287,280 ریال
  101 - 500266,760 ریال
  PDF icon AT91SAM7S64C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :36,999 ریال
  موجودی : 536
  تعدادقیمت
  1 - 10049,000 ریال
  101 - 100036,999 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X256C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :660,000 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10706,000 ریال
  11 - 25683,000 ریال
  26 - 250660,000 ریال
  PDF icon AT91SAM7X256C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X512B-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :684,450 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 5861,702 ریال
  6 - 25684,450 ریال
  PDF icon AT91SAM7X512B-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM9260B-QU
  سازنده: Atmel
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AT91SAM9260B-QU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1768FBD100
  سازنده: nxp
  قیمت :490,000 ریال
  موجودی : 80
  تعدادقیمت
  1 - 9530,001 ریال
  10 - 50510,000 ریال
  51 - 250490,000 ریال
  PDF icon LPC1768FBD100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1788FBD208
  سازنده: nxp
  قیمت :840,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9865,999 ریال
  10 - 24851,000 ریال
  25 - 199840,000 ریال
  PDF icon LPC1788FBD208.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2101FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :201,825 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 5254,092 ریال
  6 - 25201,825 ریال
  PDF icon LPC2101FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+