کالاها

 • نام محصول: ATMEGA8A-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :123,262 ریال
  موجودی : 281
  تعدادقیمت
  1 - 9135,588 ریال
  10 - 99129,425 ریال
  100 - 1000123,262 ریال
  PDF icon atmega16a-au.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ATMEGA32A-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :218,401 ریال
  موجودی : 211
  تعدادقیمت
  1 - 9240,240 ریال
  10 - 99229,320 ریال
  100 - 1000218,401 ریال
  PDF icon ATMEGA32A-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7S64C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :631,720 ریال
  موجودی : 43
  تعدادقیمت
  1 - 9690,518 ریال
  10 - 99643,703 ریال
  100 - 500631,720 ریال
  PDF icon AT91SAM7S64C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas Instruments
  قیمت :32,049 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 936,979 ریال
  10 - 9934,513 ریال
  100 - 200032,049 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X256C-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :1,000,000 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 91,099,999 ریال
  10 - 991,050,001 ریال
  100 - 5001,000,000 ریال
  PDF icon AT91SAM7X256C-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM7X512B-AU
  سازنده: Atmel
  قیمت :1,029,857 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 91,111,852 ریال
  10 - 991,053,334 ریال
  100 - 5001,029,857 ریال
  PDF icon AT91SAM7X512B-AU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AT91SAM9260B-QU
  سازنده: Atmel
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon AT91SAM9260B-QU.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1768FBD100
  سازنده: nxp
  قیمت :540,753 ریال
  موجودی : 44
  تعدادقیمت
  1 - 9594,827 ریال
  10 - 99567,789 ریال
  100 - 500540,753 ریال
  PDF icon LPC1768FBD100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC1788FBD208
  سازنده: nxp
  قیمت :936,794 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9964,898 ریال
  10 - 99950,846 ریال
  100 - 500936,794 ریال
  PDF icon LPC1788FBD208.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LPC2101FBD48
  سازنده: nxp
  قیمت :259,831 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 9327,119 ریال
  10 - 99289,667 ریال
  100 - 1000259,831 ریال
  PDF icon LPC2101FBD48.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+