کالاها

 • نام محصول: XTR106P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :803,001 ریال
  موجودی : 5
  تعدادقیمت
  1 - 9838,497 ریال
  10 - 100803,001 ریال
  PDF icon xtr106.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD694JNZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :879,999 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9920,000 ریال
  10 - 99900,000 ریال
  100 - 500879,999 ریال
  PDF icon AD694.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: XTR115UA
  سازنده: Texas Instruments
  قیمت :210,000 ریال
  موجودی : 81
  تعدادقیمت
  1 - 9231,000 ریال
  10 - 99220,500 ریال
  100 - 500210,000 ریال
  PDF icon XTR115UA.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM311DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :8,248 ریال
  موجودی : 442
  تعدادقیمت
  1 - 249,518 ریال
  25 - 998,883 ریال
  100 - 20008,248 ریال
  PDF icon LM311DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM311P
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :18,041 ریال
  موجودی : 430
  تعدادقیمت
  1 - 921,838 ریال
  10 - 9919,939 ریال
  100 - 100018,041 ریال
  PDF icon lm311-557129(1).pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM393DR
  سازنده: ROHM
  قیمت :7,099 ریال
  موجودی : 90
  تعدادقیمت
  1 - 97,826 ریال
  10 - 997,304 ریال
  100 - 20007,099 ریال
  PDF icon lm393-557220.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM339D
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :6,500 ریال
  موجودی : 446
  تعدادقیمت
  1 - 98,600 ریال
  10 - 997,500 ریال
  100 - 20006,500 ریال
  PDF icon CD00000460-471036.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM339N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :14,242 ریال
  موجودی : 344
  تعدادقیمت
  1 - 918,041 ریال
  10 - 9916,142 ریال
  100 - 200014,242 ریال
  PDF icon lm339-485168.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM319DT
  سازنده: ST
  قیمت :16,497 ریال
  موجودی : 197
  تعدادقیمت
  1 - 919,035 ریال
  10 - 9917,766 ریال
  100 - 200016,497 ریال
  PDF icon lm319dt.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: LM393N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :17,756 ریال
  موجودی : 485
  تعدادقیمت
  1 - 921,934 ریال
  10 - 9919,844 ریال
  100 - 200017,756 ریال
  PDF icon LM393N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+