Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: +DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :40,263 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2561,314 ریال
  26 - 20055,184 ریال
  201 - 100047,008 ریال
  1001 - 250040,263 ریال
  PDF icon DS1307ZN+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS3231SN
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :150,326 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 9173,454 ریال
  10 - 49161,889 ریال
  50 - 200150,326 ریال
  PDF icon DS3231SN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP79410-I/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :69,490 ریال
  موجودی : 97
  تعدادقیمت
  1 - 983,797 ریال
  10 - 4976,643 ریال
  50 - 20069,490 ریال
  PDF icon MCP79410-ISN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: PCF8593
  سازنده: nxp
  قیمت :102,191 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10122,629 ریال
  11 - 100102,191 ریال
  PDF icon PCF8593.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ISL1208IB8Z
  سازنده: Intersil
  قیمت :40,876 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2451,096 ریال
  25 - 9944,964 ریال
  100 - 50040,876 ریال
  PDF icon ISL1208IB8Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+