Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: +DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :50,005 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2576,150 ریال
  26 - 20068,536 ریال
  201 - 100058,382 ریال
  1001 - 250050,005 ریال
  PDF icon DS1307ZN+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS3231SN
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :186,699 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9215,423 ریال
  10 - 49201,060 ریال
  50 - 200186,699 ریال
  PDF icon DS3231SN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP79410-I/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :86,303 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9104,072 ریال
  10 - 4995,187 ریال
  50 - 20086,303 ریال
  PDF icon MCP79410-ISN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE555DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE555DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556DR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556DR.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: NE556N
  سازنده: Texas instrument
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon NE556N.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: PCF8593
  سازنده: nxp
  قیمت :126,917 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 10152,301 ریال
  11 - 100126,917 ریال
  PDF icon PCF8593.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ISL1208IB8Z
  سازنده: Intersil
  قیمت :50,767 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 2463,459 ریال
  25 - 9955,844 ریال
  100 - 50050,767 ریال
  PDF icon ISL1208IB8Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+