Real Time Clock

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon DS1307Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: +DS1307Z
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :42,614 ریال
  موجودی : 29
  تعدادقیمت
  1 - 2549,939 ریال
  26 - 20043,947 ریال
  201 - 100042,864 ریال
  1001 - 250042,614 ریال
  PDF icon DS1307ZN+.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: DS3231SN
  سازنده: MAXIM INTEGRATED
  قیمت :210,001 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9240,000 ریال
  10 - 49220,000 ریال
  50 - 200210,001 ریال
  PDF icon DS3231SN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: MCP79410-I/SN
  سازنده: Microchip Technology
  قیمت :71,831 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 986,620 ریال
  10 - 4979,225 ریال
  50 - 20071,831 ریال
  PDF icon MCP79410-ISN.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ISL1208IB8Z
  سازنده: Intersil
  قیمت :59,927 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 2466,585 ریال
  25 - 9962,424 ریال
  100 - 50059,927 ریال
  PDF icon ISL1208IB8Z.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+