لیست برخی از قطعاتی که به تازگی موجود گردیده وبرای خرید به سایت اضافه شده اند

درود

لیست برخی از کالاهای سایت که به تازگی تجدید موجودی شده اند

ATMEGA328P-AU
SI4432 module
LD1117S3.3
ADM2587EBRWZ
MBR0520LT3G
ESD5V0S1U-03W
MBRS340T3G
DMG3420U-7
DMP2100U-7
PIC18F46K22T-I/PT
ADS1231ID  
 ST232EBDR                   
MCP7940NT-I/SN
LP2985aim5-5.0
BA50BC0WFP-E2
ATMEGA32A-AU
STM32F030C8T6
STM32F103RCT6
orangepie zero 512MB
 MTD3055VLT4
KBU610
MUR860G
IRF9640PBF   
IRFP260NPBF
2SD882  
MUR1560G  
BDX53C  
BDX54C
TIP31C  
TIP41C    
TIP42CTU   
BC847BLT1G
BC857BLT1G  
UF4007  
1N4003  
DMP1045U-7  
9C08000003
KBU810
DB107-S
2W10   
D15XB60-7000  
KBPC3510
IRF740PBF
IRF9540NPBF   
BT137-600E  
SS8050DBU   
DTA143EKAT  
PMBT3904     
SM712.TCT  
IRFP9240   
SPW47N60C3   
STM8L051F3P6   
AT90CAN128-16AU
PIC18F252-I/SP   
ATTINY24A-SSU
PIC18F45K80-I/PT
ATXMEGA64A3U-AU
PIC18F8722-I/PT    
STM8S003F3P6
TC7109CPL
ADS1230IPWR
AD7710ANZ
AD620ARZ   
MP4462DN    
TOP250YN   
L7815CV  
L7824CV   
L78M09CDT    
DS1307Z  
PCA82C250T   
L6920DT  
IS42S16400J-7TLI          
EL817B
AD7177-2BRUZ            
TPS7A4901DGNT      
LAN8710AI-EZK   
LM2596S-ADJ         
LF50CDT        
DP83848IVVX   
AD7730BNZ    
AD826ARZ
LM258DR
MCP3425A0T-E/CH   
PC817C
KSZ8721BL
DS18B20
HT9032D
L6201PS    
MAX9814ETD     
MPXV7002DP       
AT24C16C-SSHM
TC4426AEOA  
IR2130SPBF  
PMBT3904
DTA143EKA
IRF740PBF
IRF9540NPBF
HS1101
SHT10
IRFP460PBF

Image: 
خبر فوری: 
خبرفوری

افزودن دیدگاه جدید