واریز به حساب

✳️ شماره حساب ها :

بانک سامان : 1-1313775-806-870
بانک ملت : 3392966610
بانک ملی : 0302816245003
بانک گردشگری : 1-362943-9960-135

✳️ شماره کارت ها:

بانک سامان : 9094-1864-8610-6219
بانک ملت : 8283-4200-3379-6104
بانک ملی : 4298-0051-9972-6037
بانک گردشگری : 0734-0569-1610-5054

✳️ شماره شبا:

بانک سامان : IR280560087080601313775001
بانک ملت : IR600120010000003392966610
بانک ملی : IR610170000000302816245003
بانک گردشگری : IR45064001359960036294300

✅تمامی شماره حساب ها به نام رضا فلاح ابراهیم نژاد بازکیایی میباشد


نظرات کاربران
هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است.