Manufacturer
# Part Number Order
Kafuter K-5211
Kafuter

خمیر سیلیکون سفید 60 گرمی  این محصول دارای هدایت حرارتی عالی، عایق الکتریکی خوب، دمای گسترده (دمای عملیاتی -50 ~ 200 درجه) و پایداری بالایی است و خشک نمی‌شود.

1 : 450,000 Rials
موجودی :19
Kafuter K-704
Kafuter

چسب سیلیکون سفید 45 گرمی  این محصول در دمای اتاق سفت می‌شود.  این چسب برای مصارف آب بندی و عایق سازی استفاده می‌شود.

1 : 380,000 Rials
موجودی :14
Kafuter K-5211

خمیر سیلیکون سفید 60 گرمی  این محصول دارای هدایت حرارتی عالی، عایق الکتریکی خوب، دمای گسترده (دمای عملیاتی -50 ~ 200 درجه) و پایداری بالایی است و خشک نمی‌شود.

More info
1 : 450,000 Rials

موجودی :19
Kafuter K-704

چسب سیلیکون سفید 45 گرمی  این محصول در دمای اتاق سفت می‌شود.  این چسب برای مصارف آب بندی و عایق سازی استفاده می‌شود.

More info
1 : 380,000 Rials

موجودی :14
نظرات کاربران