• تلفن:
 • (02166727708) (02166727609) (02166727847) (02166762742) (02166743847)
 • واتساپ فروش داخل:
 • 09022892181
 • تلگرام فروش داخل:
 • 09022892181
 • واتساپ سفارش خارج:
 • 09024342841
 • تلگرام سفارش خارج:
 • 09388123913
 • سامانه پیام کوتاه:
 • 500010605728
 • ساعت کاری فروشگاه:
 • روزهای شنبه تا چهار شنبه 9:30 تا 18 و پنجشنبه 9:30 تا 14
 • ساعت کاری دفتر:
 • روزهای شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 18 و پنجشنبه 8:30 تا 14
 • پست الکترونیکی:
 • info@lionelectronic.ir