واریز به حساب

 


بانک ملی

شماره حساب : 0302816245003
شماره کارت : 6037-9972-0051-4298
شماره شبا : IR610170000000302816245003


بانک گردشگری

شماره حساب : 135-9960-362943-1
شماره کارت : 5054-1610-0569-0734
شماره شبا : IR450640013599600362943001


بانک رسالت

شماره حساب : 10.8107764.1
شماره کارت : 5041721083888934
شماره شبا : IR750700001000118107764001


تمامی شماره حساب ها به نام رضا فلاح ابراهیم نژاد بازکیایی می‌باشد.

نظرات کاربران

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است.